Úrovně znalostí běžné angličtiny


Začátečníci – Begineer´s

 • Přítomný čas prostý
 • Slovesa “to be” a “to do” (být a dělat)
 • Tvorba otázek
 • Věty a slovní spojení obsahující “like” a “dislike” (mít rád a nemít rád)
 • Jak představit sám sebe
 • Věty a slovní spojení obsahující “This, these, that, those “ Ten, tyto, které,…)
 • Barvy a adjektiva (přídavná jména)
 • Jak o něco požádat (učinit žádost)
 • Věty a slovní spojení obsahující “Would like” (rád bych)
 • Věty a slovní spojení obsahující “here” a “there” (tady, tam)
 • Způsobová slovesa
 • Věty a slovní spojení obsahující “Some, any” (některé, všechny)
 • Osobní zájmena
 • Věty a slovní spojení obsahující „Much“ a „many” (mnoho)
 • Jak vysvětlit někomu směr
 • Tvorba nepřímých otázek
 • Tvrzení o místě a čase
 • Základní práce s mapami
 • A další

 

Začátečník se základními znalostmi – Elementary

 • Přítomný čas průběhový
 • Frekventovaná slovesa
 • Telefonická konverzace – vše pro bezproblémovou komunikaci
 • Stupňování s “er” a “more”
 • Stupňování s “as…as”
 • Plánování budoucnosti; Věty a slovní spojení obsahující “going to” (budu)
 • Budoucí čas za použiti „will“
 • Budoucí výjimky: if/ when/ before/ after/ as soon as/ until (jestliže, když, před (časově), po, co nejdřív jak, až do)
 • Podmiňovací způsob
 • Uzavírání dohod
 • Vše ohledně času
 • Restaurace – vše pro bezproblémovou komunikaci
 • A další

 
Mírně pokročilý
Lower Intermediate

 • Přídavná jména s „-ed“ a „-ing“ na konci
 • Minulý čas
 • Věty a slovní spojení obsahující “Little/ few/ plenty/ a lot of“ (trochu, pár, mnoho, hodně)
 • Minulý průběhový čas
 • Pokročilá tvorba otázek
 • Věty a slovní spojení obsahující “so/ too/ either/ neither“ (tak, také, buď, ani)
 • Věty a slovní spojení obsahující “Both of / neither of „ (oba, ani jeden z)
 • Hotel – vše pro bezproblémovou komunikace
 • Základní frázová slovesa
 • Pokročilá modální slovesa
 • Business (obchodní) telefonický rozhovor – vše pro bezproblémovou komunikace
 • Budoucí výjimky - rozšířené
 • Minulý čas průběhový versus minulý čas prostý – vysvětlení používání těchto časů vzájemné harmonii
 • Předložky (slovesa – v kombinaci s předložkami)
 • A další

 

Pokročilý Intermediate

 • Situace z obchodního života a to tentokrát z kanceláře a z obchodního jednání – vše pro bezproblémovou komunikaci
 • Předpřítomný čas
 • Trpný rod
 • Věty a slovní spojení obsahující “For / since“ (po dobu, od)
 • Pohovor na pracovní pozice – vše pro bezproblémovou komunikaci
 • Věty a slovní spojení obsahující „Do, make or take?“
 • Pokročilá frázová slovesa
 • Pořadí přídavných jmen
 • Příslovce
 • Předpřítomný čas průběhový
 • Modální slovesa – v přítomném i minulém čase
 • A další

 

Více pokročilý Upper Intermediate

 • Předminulý čas
 • Předminulý čas prostý
 • Předání cizího sdělení
 • Předbudoucí čas prostý
 • Předbudoucí čas průběhový
 • Idiomy
 • Subjunktiv (spojovací způsob)
 • Podmíněné příkazy
 • Gerundium a infinitivy
 • A další
 

 

 
 
Doporučujeme: Pure:katalog - ručně tříděný katalog odkazů Katalog stránek BUJ Firmy obchody a odkazy Newsportal katalog CZIN.eu MPalán.cz Katalog stránek

TOPlist sprehledem.cz DJ PMC
Naše produktové weby: www.teflinczech.com www.jazykovaskola-brno.cz www.jazykovkabrno.cz www.vyukaanglictiny-brno.cz www.kurzyanglictiny-brno.cz www.vikendove-kurzy-anglictiny-brno.cz www.intenzivni-kurzy-anglictiny-brno.cz www.prazdninove-kurzy-anglictiny-brno.cz www.jazykova-skola-brno-kurzy.cz www.vyuka-anglictiny-brno-kurzy.cz www.kurzy-anglictiny-brno-vyuka.cz www.firemni-kurzy-anglictiny-brno.cz www.individualni-vyuka-anglictiny-brno.cz www.americka-anglictina.cz www.letni-kurzy-anglictiny-brno.cz