Jak probíhá výuka? Používáme přímou metodu…


Jaké jsou hlavní rysy přímé metody?

 Hlavní výhodou přímé metody je, že se jazyk praktikuje přirozeným způsobem: nasloucháním slov, vět a frází, následným vkládáním do kontextu. Poté se dané slova, pomy a fráze utvrdí v praktických cvičeních s lektorem. Tyto znalosti si díky tomu lépe a rychleji osvojíte a jednodušeji je přijmete za vlastní. Nepoužíváme metody drilu a memorizace, protože jsme přesvědčeni, že není ideální. Jazyku je potřeba naslouchat a používat jej nejen při vyučovacích hodinách, ale i poté v praktickém životě. Studenti nebudou mít možnost použití jejich mateřského jazyka, takže budou tak říkajíc „postaveni před hotovou věc“, což je bude nutit reagovat pouze v angličtině. Používání angličtiny pro vyjádření nových významů, k výuce nové látky a k výukovým aktivitám v podání zkušených rodilých mluvčích je účinné zejména pro studenty, kteří chtějí maximálně zefektivnit výuku jazyka. Kladení i zodpovědní otázek je považováno za jednu z nejlepších forem výukové praxe. Studenti jsou nuceni maximálně hovořit a jsou neustále zapojováni do dialogu.


Jak mi rodilý mluvčí zprostředkuje a vysvětlí jednotlivé pojmy?

 Význam slov a vět bude zprostředkován jednoduchým způsobem. U začátečníků se budou používat jednoduché popisy pojmů, dále se bude využívat malování anebo mimického vyjádření.

U pokročilejších studentů se bude využívat opisného vysvětlování.

 

Jak probíhá samotná výuka

 Výuka probíhá s maximálním zaměřením na studenta. Jedná se o postup, kdy má učitel za úkol nové prvky aktivně zprostředkovat studentovi, adekvátně vzhledem k jeho úrovni znalosti angličtiny. Vždy se snažíme o to, aby student byl co nejvíce vtažen do tématu výuky a do probírané látky a nečekal pouze na otázky učitele. Ve skupinové výuce se snažíme o to, aby byla zapojená celá skupina a učitel nebyl středobodem komunikace, ale jejim usměrňovatelem a její součástí. Tempo se zcela pochopitelně přispůsobuje studentům, tak aby bylo pro ně zcela efektivní. Výuka se kromě samotné výuky nových pojmů skládá také z dalších částí, které pomohou studentovi látku lépe zafixovat. Jedná se zejména o poslechová cvičení, čtení článků s následným dialogem o obsahu, ale také vytváříme různé dialogové situace, (hrajeme hry a používáme jiné zábavné techniky výuky). Po každé lekci je v případě studentova zájmu zadán domácí úkol k dalšímu procvičování.

 

Jak vést studenta správným směrem?

 Oprava studentovi chyby probíhá tak, že studentovi není řečeno, co vyjádřil špatně, ale je mu řečen správný tvar výrazu a student následně tento správný tvar zopakuje. Studentovi se tak zdůrazňuje správné použití namísto zaměření se na chybu. To znamená, že nedochází ke zmatení studenta a neopakuje se jeho chyba, ale klade se důraz na správnou formu. Student je aktivním účastníkem výuky.učebnice l kde probíhá výuka l jak probíhá výuka l úrovně znalostí AJ l příprava na zkoušky l hodnocení od našich zákazníků l reference


 

 
  •  
 
 
Doporučujeme: Pure:katalog - ručně tříděný katalog odkazů Katalog stránek BUJ Firmy obchody a odkazy Newsportal katalog CZIN.eu MPalán.cz Katalog stránek

TOPlist sprehledem.cz DJ PMC
Naše produktové weby: www.teflinczech.com www.jazykovaskola-brno.cz www.jazykovkabrno.cz www.vyukaanglictiny-brno.cz www.kurzyanglictiny-brno.cz www.vikendove-kurzy-anglictiny-brno.cz www.intenzivni-kurzy-anglictiny-brno.cz www.prazdninove-kurzy-anglictiny-brno.cz www.jazykova-skola-brno-kurzy.cz www.vyuka-anglictiny-brno-kurzy.cz www.kurzy-anglictiny-brno-vyuka.cz www.firemni-kurzy-anglictiny-brno.cz www.individualni-vyuka-anglictiny-brno.cz www.americka-anglictina.cz www.letni-kurzy-anglictiny-brno.cz